ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐẦU TƯ NHÀ CHO THUÊ

Jun 16, 2018 NỘI THẤT
ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐẦU TƯ NHÀ CHO THUÊ

Hiện nay mọi người có xu hướng thích đầu tư vào nhà cho thuê vì các yếu tố sau:

- Thủ tục đơn giản

- Chi phí bỏ ra thấp

- Quản lý đơn giản

- Cho thuê dễ dàng

Ngoài những yếu tố lợi thế trên thì đầu tư vào nhà cho thuê cũng gặp phải một số khó khăn sau:

- Lựa chọn vị trí của sản phẩm đầu tư?

- Giá hay phân khúc khách hàng của bạn là gì?

- Các vấn đề về quản lý, bảo trì, vận hành khi phải làm việc cùng lúc với rất nhiều khách hàng.

- Bài toán hiệu quả đầu tư như thế nào?

Trong phạm vi của bài viết này, Space Solutions sẽ phân tích về hiệu quả đầu tư như thế nào? Khi chúng ta thuê hay sở hữu một Bất động sản chúng ta phải tính toán về Dòng tiền cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý đến những yếu tố đầu vào sau:

- Giá thuê – giá đầu tư BĐS đó

- Tổng mức đầu tư

- Diện tích khai thác

- % lấp đầy chỗ trống

- % lãi xuất vay

- Khấu hao tài sản

- Chi phí vận hành

Kết quả tính toán cần đạt được:

- Chỉ số NPV (Net Present Value), Nếu NPV dương thì dự án đáng giá. Tại sao lại đáng giá, bởi suất chiết khấu đã là chi phí cơ hội của dự án, vì vậy, nếu đã khấu trừ chi phí cơ hội mà vẫn có lời thì dự án có lợi tức kinh tế. Cho nên, khi đánh giá dự án bằng NPV cần quan tâm đến giá trị của suất chiết khấu (thường bằng với lãi suất của cơ hội đầu tư tốt nhất nhà đầu tư đạt được nếu không đầu tư vào dự án đang được đánh giá.

- Chỉ số IRR – Internal Rate of Return cho biết tỷ lệ lãi vay tối đa mà dự án có thể chịu đựng được. Nếu phải vay với lãi suất lớn hơn IRR thì dự án có NPV nhỏ hơn không, tức thua lỗ.

- Thời gian hoàn vốn, cho biết số năm hoàn vốn của dự án. Nếu số năm thuê nhà mà nhỏ hơn thời gian này thì dự án cũng không hiệu quả.

Ví dụ về kết quả đầu tư một dự án nhà cho thuê của Space Village như hình:

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

(Biên soạn bởi Space Solutions)

TIẾP THEO