QUẢNG TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Mô tả

Là một Quảng Trường nhưng tính chất hoạt động lại rất đa năng. Ngoài Quảng trường còn có Trung Tâm Hội Nghị - Tổ Chức Sự Kiện, Bảo Tàng, Thư viện, Công viên, Khu dịch vụ và là nơi tổ chức rất nhiều hoạt động như Hội chợ, các triển lãm hàng năm,…

Chính vì vậy, bước đánh giá để đưa ra giải pháp phát triển một thiết kế cải tạo tối ưu, thích hợp là cả một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng, chặt chẽ và đòi hỏi rất nhiều sự tham vấn của các Kiến trúc sư có kinh nghiệm.

Sau khi nghiên cứu, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất phương án kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ lại những chi tiết hiện trạng liên quan đến văn hoá, khí hậu địa phương và cuối cùng phương án đã được lựa chọn để đưa vào triển khai.

Giải pháp về các loại vật liệu sử dụng ngoài trời và cây xanh cho toàn bộ dự án cũng là một công việc đòi hỏi sự nghiên thực tế.

Những yếu tố cơ bản về an toàn, tiện dụng, đẹp và hiệu quả là quan điểm nhất quán theo chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện dự án này.

Chi tiết dự án

VỊ TRÍ: 01 Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, VN

KHÁCH HÀNG: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai

HẠNG MỤC: Thiết Kế Cảnh Quan, Trung Tâm Hội Nghị & Sự Kiện

DIỆN TÍCH: 69.000 m2

TRỞ LẠI TIẾP THEO